23/03/2022

ACTA PLENO MUNICIPAL DEL 19-01-2022

16/01/2022

ACTA PLENO MUNICIPAL DEL 22-12-2021

16/12/2021

ACTA PLENO MUNICIPAL DEL 29-09-2.021

16/12/2021

ACTA PLENO MUNICIPAL DEL 30-06-2.021

24/06/2021

ACTA PLENO MUNICIPAL DEL 30-03-2.021

24/03/2021

ACTA PLENO MUNICIPAL DEL 16-12-2.020

22/03/2021

ACTA PLENO MUNICIPAL DEL 07-10-2.020

22/03/2021

ACTA PLENO MUNICIPAL DEL 26-08-2.020

21/03/2021

ACTA PLENO MUNICIPAL DEL 24-06-2.020

18/06/2020

ACTA PLENO MUNCIPAL DEL 11-03-2.020